Soita 044 7800 749

Päivystys 24 / 7

Koulua käymme

Kaikki Leenalan lapset käyvät peruskoulua Haapajärven kaupungin kouluissa. Leenalassa lapsia autetaan ja tuetaan koulunkäynnissä aktiivisesti. Jokaiselle lapselle räätälöidään omanlainen tukipaketti yhdessä koulun kanssa. Tuki saattaa sisältää erityisopetusta yhdessä tai useammassa aineessa, yleisopetusta, pienryhmäopetusta tai tukiopetusta. Sekä ala- että yläasteella on toimivat erityisopetusjärjestelyt.

Koulukammoisten lasten kanssa Leenalan työntekijät käyvät yhdessä koulua niin kauan, että tilanne helpottaa ja tukea voidaan vähentää. Kotikoulu on aina väliaikainen vaihtoehto, siihen turvaudutaan yleensä vain kurinpidollisista syistä. Meidän ajatuksena on, että nuoren paikka on muiden ikäisten joukossa, ei eristettynä kotikoulussa.

Koulutyötä jatketaan iltaisin kodinomaisesti.  Läksyjentekoon ja kokeisiin lukuun suhtaudutaan vakavasti. Leenalan johtajan kokemus opetusalalta hyödynnetään koulutyön tukemisessa.

Leenalan läheltä löytyy myös paljon 2.asteen opiskelupaikkoja. Tällöin koulutyö on itsenäisempää, mutta tukea Leenala tarjoaa tarpeen mukaan.

Haapajärven yläaste 12 km
(https://peda.net/haapajarvi/ylaaste)

Martinmäen ala-aste 12 km
(https://peda.net/haapajarvi/martinmaen-koulu)

Nivalan ammattiopisto 17 km
(http://www.jedu.fi/nivala)

Haapajärven ammattipisto 12 km
(http://www.jedu.fi/haapajarvi)

Haapajärven Lukio 12 km
(https://peda.net/haapajarvi/haapajarvenlukio)

koulua-kaymme-kirja
koulua-kaymme-soitto